Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα σύστημα με πολλές διαφορετικές δομές και λειτουργίες που έχει σαν σκοπό την προστασία του οργανισμού από τη νόσο. Οι διαταραχές στη λειτουργία του έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία λοιμώξεων (από ιούς, μικρόβια, παράσιτα, μύκητες), αυτοάνοσων νοσημάτων, αλλεργιών και καρκίνου.

Το ImmuneScan περιλαμβάνει εργαστηριακές εξετάσεις για τη μέτρηση πολλών λειτουργιών του ανοσοποιητικού συστήματος, της φυσικής και της επίκτητης, της χυμικής και της κυτταρικής ανοσίας. Στην εξέταση περιλαμβάνεται πλήρης έλεγχος του ανοσοποιητικού, της Th1 / Th2 ισορροπίας και έλεγχος της χρόνιας φλεγμονής.

 Τιμή εξέτασης: 260  Ευρώ