Τα τελομερή είναι τα άκρα των χρωμοσωμάτων και έχουν ως βασικό ρόλο την προστασία της ακεραιότητάς τους. Η μείωση του μήκους των τελομερών είναι ο πρωταρχικός λόγος της γήρανσης και της εμφάνισης νόσων που συνδέονται με το γήρας, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο καρκίνος. Η ακριβής και αξιόπιστη ποσοτικοποίηση του μήκους των τελομερών των χρωμοσωμάτων είναι σημαντική για πολλές πτυχές της κυτταρικής βιολογίας, όπως η χρωμοσωμική αστάθεια, η επιδιόρθωση του DNA, η γήρανση, η απόπτωση (ή κυτταρικός θάνατος), διάφορες κυτταρικές δυσλειτουργίες και η ογκογένεση.

Το TeloScan είναι μια γενετική εξέταση που μετρά το μήκος των τελομερών στα χρωμοσώματα, δηλαδή των προστατευτικών καλυμμάτων στα άκρα των αλυσίδων DNA που τείνουν να γίνονται μικρότερα όσο προχωράει η ηλικία.

Τιμή της εξέτασης: 280 Ευρώ