Ανάλυση της σύνθεσης σώματος μέσω λιπομετρητής Tanita MC-780 P

Η εξέταση περιλαμβάνει:

Έλεγχος των επιπέδων Συνολικού Σωματικού Λίπους
Απώλεια λίπους χωρίς τον κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας
Εξειδικευμένες συστάσεις διατροφής και άσκησης
Μέγιστη απόδοση μέσω της παρακολούθησης και του ελέγχου του σωματικού λίπους
Αλλαγές στη σωματική σύσταση που σχετίζονται με το γήρας, τον υποσιτισμό και συγκεκριμένες ασθένειες
Έλεγχος ανάπτυξης και ηλικιακών αλλαγών σε παιδιά, ενήλικες και εντοπισμός εκείνων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο ρίσκο λόγω πολύ λίγου ή υπερβολικού λίπους.

Μετρήσεις σύνθεσης ολόκληρου σώματος:

Σωματικό Βάρος
Ποσοστό Σωματικού λίπους %
Βάρος σωματικού λίπους (kg)
Άλιπη Μάζα
Μυϊκή Μάζα
Συνολικό νερό του σώματος (TBW)
Εξωκυττάριο νερό (ECW)
Ενδοκυττάριο νερό
Αναλογία ECW / TBW
Δείκτης μάζας σώματος
Οστική μάζα
Φυσική κατάσταση
Σπλαχνικό λίπους
Βασικός μεταβολικός Ρυθμός (BMR)
Ισορροπία Μυϊκής μάζας
Πρωτεΐνες (kg)
Μεταβολική ηλικία

Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και τον κορμό:

Ποσοστό Σωματικού λίπους %
Βάρος σωματικού λίπους (kg)
Αξιολόγηση σωματικού λίπους
Μυϊκή Μάζα
Αξιολόγηση Μυϊκής Μάζας
Αντίσταση / αντίσταση και γωνία φάσης


Η Tanita MC780 αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην επαγγελματική σειρά ζυγών – λιπομετρητών της Tanita και πλέον είναι διαθέσιμη και σε φορητή έκδοση. Μία πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος εκτελείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η ευκρινής και μεγάλη οθόνη που ενσωματώνει, εμφανίζει τα αποτελέσματα της μέτρησης και την τμηματική ανάλυση σε μία απλή και κατανοητή γραφική απεικόνιση.