Ανάλυση σύστασης σώματος με τον λιπομετρητή Tanita MC-780 P

Η εξέταση περιλαμβάνει:

-Έλεγχο των επιπέδων συνολικού σωματικού λίπους
-Απώλεια λίπους χωρίς τον κίνδυνο απώλειας μυϊκής μάζας
-Εξειδικευμένες συστάσεις για διατροφή και άσκηση
-Μέγιστη απόδοση μέσω τακτικής παρακολούθησης και ελέγχου του σωματικού λίπους
-Αλλαγές στη σωματική σύσταση που σχετίζονται με το γήρας, τον υποσιτισμό και συγκεκριμένες ασθένειες
-Έλεγχο ανάπτυξης και ηλικιακών αλλαγών σε παιδιά, ενήλικες και εντοπισμό εκείνων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω πολύ χαμηλού ή υπερβολικού λίπους

Μετρήσεις σύνθεσης ολόκληρου σώματος:

Σωματικό Βάρος
Ποσοστό Σωματικού Λίπους (%)
Βάρος Σωματικού Λίπους (kg)
Άλιπη Μάζα
Μυϊκή Μάζα
Συνολικό Νερό Σώματος (TBW)
Εξωκυττάριο Νερό (ECW)
Ενδοκυττάριο Νερό
Αναλογία ECW / TBW
Δείκτης Μάζας Σώματος
Οστική Μάζα
Φυσική Κατάσταση
Σπλαχνικό Λίπος
Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός (BMR)
Ισορροπία Μυϊκής Μάζας
Πρωτεΐνες (kg)
Μεταβολική Ηλικία

Τμηματική ανάλυση για άνω-κάτω άκρα και κορμό:

Ποσοστό Σωματικού Λίπους (%)
Βάρος Σωματικού Λίπους (kg)
Αξιολόγηση Σωματικού Λίπους
Μυϊκή Μάζα
Αξιολόγηση Μυϊκής Μάζας
Αντίσταση / Αντίσταση και Γωνία Φάσης


Η Tanita MC780 αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην επαγγελματική σειρά λιπομετρητών της Tanita και πλέον είναι διαθέσιμη και σε φορητή έκδοση. Μία πλήρης ανάλυση σύστασης σώματος εκτελείται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Η ευκρινής και μεγάλη οθόνη που ενσωματώνει, εμφανίζει τα αποτελέσματα της μέτρησης και την τμηματική ανάλυση σε μία απλή και κατανοητή γραφική απεικόνιση.