Ως μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού χαρακτηρίζεται η ικανότητα του οργανισμού μας να αλλάζει την συχνότητα του καρδιακού του ρυθμού.

Διάφορες τεχνικές βιοανάδρασης και συσκευές έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μέτρηση της συσχέτισης της καρδιάς και της αναπνοής, ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός συνοχής και συγχρονισμού της καρδιακής και αναπνευστικής συχνότητας.

Η ισορροπία μεταξύ της αναπνοής και της καρδιάς εξαλείφεται σε αντιδράσεις διέγερσης (στρες) θυμού ή άγχους, που συνδέονται με την αυξημένη έκκριση των ορμονών του στρες. Η κυριότερη άσκηση βιοανάδρασης της μεταβλητότητας της καρδιοσυχνότητας βασίζεται στην αναπνοή και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την βελτίωση της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ευεξίας και υγείας.

Τιμή εξέτασης: 80 ευρώ