Ως μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, χαρακτηρίζεται η ικανότητα του οργανισμού μας να αλλάζει τη συχνότητα του καρδιακού ρυθμού.

Διάφορες τεχνικές βιοανάδρασης και συσκευές έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μέτρηση της συσχέτισης της καρδιάς και της αναπνοής, ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός συνοχής και συγχρονισμού της καρδιακής και αναπνευστικής συχνότητας.

Η ισορροπία μεταξύ της αναπνοής και της καρδιάς εξαλείφεται σε αντιδράσεις διέγερσης (στρες), θυμού ή άγχους, οι οποίες συνδέονται με την αυξημένη έκκριση των ορμονών του στρες. Η κυριότερη άσκηση βιοανάδρασης της μεταβλητότητας της καρδιοσυχνότητας, βασίζεται στην αναπνοή και αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της ψυχικής, πνευματικής και σωματικής ευεξίας και υγείας.

Τιμή εξέτασης: 80 ευρώ